Mondaq All Regions - Turkey: Employment and HR
Okyay | Evren
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
Ozogul Yenigun & Partners
Toplu İşçi Çıkarma prosedürü 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiş ve detaylı olarak hükme bağlanmıştır.
Moroğlu Arseven
Turkey recently announced a new scheme for regulating meal cards, which are a common benefit scheme offered to employees.
Gun + Partners
The Labour Courts Act 7036, which came into effect on 25 October 2017, introduced a number of changes (eg, mandatory mediation) and amended the appeal procedure for labour disputes.
Bezen & Partners
Her ne kadar kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması halinde "İkale Sözleşemesi" bir diğer ifade ile "Bozma Sözleşmesi" yapılması mümkündür.
BTS & Partners
Except under special circumstances, time restriction should not be longer than two years.
Bezen & Partners
Her ne kadar kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması halinde "İkale Sözleşemesi" ...
Sistem Law Firm
The Ministry has not made any arrangements regarding the issue yet, thus many issues related to remote work are still uncertain.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Kişisel verilerin korunması, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça gündemde olan bir konu.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As soon as a dismissed employee filed a reemployment lawsuit filed by a dismissed employee against his employer before the Gebze 6th Labor Court of First Instance with file number 2017/324 E., the Court rendered an unexpected ...
Ozogul Yenigun & Partners
İş sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdir, bu nedenle zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılması gerekebilir.
Basaran & Sahan Law Firm
Law no. 6740, which was published in the Official Gazette on 25 August 2016, has amended Private Pension Savings and Investment System Law no. 4632 within the scope of two new articles...
Sistem Law Firm
Sub-contractor is defined as an employer who is a natural or legal person or legal entity that engages in work for which the main employer and his or her employer are required to work...
Ozogul Yenigun & Partners
4857 Sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 18. maddesinde işveren tarafından işçinin iş akdinin geçerli nedenle feshi düzenlenmiştir.
Ozogul Yenigun & Partners
Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ikale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla düzenlenen bir sözleşmedir.
Nazali
İşçilerin günlük çalışma süreleri ve buna bağlı olarak dinlendirilmeleri anayasal olarak da güvence altına alınmıştır.
Bezen & Partners
İş sözleşmesi geçerli bir sebebe dayanılmaksızın feshedilen işçinin iş güvencesi kapsamında feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade davası açması için gerekli olan şartlar 4857 sayılı İş...
Gun + Partners
New legislation came into force in January 2018 that will require employees to submit to mediation before commencing most employment-related claims.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In our globalized world where trade has no borders, it is a usual practice for companies to conduct operations in different countries, including Turkey.
Ozogul Yenigun & Partners
4857 Sayılı İş Kanunu'nun "ücret kesme cezası" başlıklı 38. maddesinin uygulanabilmesi için ceza uygulanacak davranışlar ve ceza miktarları, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
BTS & Partners
Except under special circumstances, time restriction should not be longer than two years.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As soon as a dismissed employee filed a reemployment lawsuit filed by a dismissed employee against his employer before the Gebze 6th Labor Court of First Instance with file number 2017/324 E., the Court rendered an unexpected ...
Sistem Law Firm
The Ministry has not made any arrangements regarding the issue yet, thus many issues related to remote work are still uncertain.
Bezen & Partners
Her ne kadar kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması halinde "İkale Sözleşemesi" ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Kişisel verilerin korunması, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça gündemde olan bir konu.
Bezen & Partners
Her ne kadar kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması halinde "İkale Sözleşemesi" bir diğer ifade ile "Bozma Sözleşmesi" yapılması mümkündür.
Baspinar & Partners
6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (" Kanun") 06.05.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ADMD
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
An individual pension system was introduced in Turkey in 2001 with the Law on Individual Pension Savings and Investment System ("Law") No. 4632.
Çukur & Yılmaz Law Firm
Private Employment Agencies, which obtain necessary permissions from Turkish Employment Agency by means of "The Law on Making Amendments on Turkish Employment Agency Law with Labor Law", ...
ADMD
The employees are entitled to terminate their employment contracts, whether the contract is for a definite or indefinite period, before it's expiry or without having to observe specified notice periods...
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") yürürlüğe girmiş...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter