Mondaq All Regions - Turkey: Employment and HR
Ozbek Attorney Partnership
Collective dismissal is regulated under Article 29 of the Labor Code.
MGC Legal
Ancak uygulamada kağıt üzerinde benimsenen bu tedbirlerin fiiliyatta çeşitli nedenlerle ne yazık ki gerçekleştirilmediğini de görüyoruz.
Gün + Partners
Where mediation is mandatory, the process must be completed within three weeks. If required, the mediator can extend this period by a maximum of one week.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Presidential Decree on the Amendment of the Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira was published in the Official Gazette on September 12,2018.
Ozogul Yenigun & Partners
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
MGC Legal
Zira 6715 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bu yolla geçici iş ilişkisi kurulma imkanı ortadan kaldırılmıştır.
Gün + Partners
The Supreme Court recently issued a number of decisions setting out how to calculate overtime pay and how employees can prove any overtime owed when required.
Ozogul Yenigun & Partners
4857 sayılı İş Kanunu madde 13'te kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir.
Ozbek Attorney Partnership
Kıdem tazminatı, kural olarak iş ilişkisinin işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılarak sona erdirildiği veya işçi tarafından geçerli veya haklı bir nedene dayanılarak sona erdirildiği durumlarda işçinin hak kazandığı kendine özgü bir ödemedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan 14
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 107 of the Code of Civil Procedure No. 6100 ("CCP"), a plaintiff is entitled to initiate a lawsuit with a minimum amount to be increased thereafter, if the total amount of the claim cannot be precisely determined at the beginning of the lawsuit.
Gün + Partners
It is now mandatory to apply for mediation, before certain claims are brought, as follows:
Sistem Law Firm
This legal assessment has been prepared to provide interested persons with brief information on termination of the labor contracts by employer and to clarify the rights of the parties in case of termination.
MGC Legal
1475 sayılı kanundan farklı olarak, 20 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma süreleri, fazla çalışma ve karşılığı konusunda duyulan ihtiyaç doğrultusunda esnek düzenlemeler getirilmiştir.
Aksan Law Firm
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Nazali
İşverenler günümüzde bünyelerinde aday çırak, çırak ve stajyer öğrencileri çalıştırarak kendi işletmelerine işgücü istihdamı sağlamakta ayrıca onların mesleki eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.
Nazali
İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler.
Nazali
Bu durumda da işverenlerin asıl işin farklı bir uzmanlık gerektiren bir kısmını alt işverenlik ilişkisi ile farklı bir işverene vermeyi tercih ettiği görülmektedir.
Okyay | Evren
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
Gün + Partners
The Supreme Court recently issued a decision concerning an employee's dismissal for borrowing money from their employer's customer.
Okyay | Evren
Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağını inceledik. Kıdem tazminatına esas ücret nedir? Hangi ücret kalemleri kıdem tazminatı hesabına dahil olur?
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Presidential Decree on the Amendment of the Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira was published in the Official Gazette on September 12,2018.
Ozogul Yenigun & Partners
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
Gün + Partners
The Supreme Court recently issued a number of decisions setting out how to calculate overtime pay and how employees can prove any overtime owed when required.
MGC Legal
Zira 6715 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bu yolla geçici iş ilişkisi kurulma imkanı ortadan kaldırılmıştır.
ADMD
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
Gün + Partners
Where mediation is mandatory, the process must be completed within three weeks. If required, the mediator can extend this period by a maximum of one week.
Ozogul Yenigun & Partners
İşçi, çalıştığı işyerine dair teknik bilgilere birçok kez sahip olmakta, işi ve işvereni ile ilgili kritik bilgilere sahip olabilmektedir.
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") yürürlüğe girmiş...
Ozogul Yenigun & Partners
İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir.
Okyay | Evren
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
Ozogul Yenigun & Partners
İş sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdir, bu nedenle zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılması gerekebilir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
An individual pension system was introduced in Turkey in 2001 with the Law on Individual Pension Savings and Investment System ("Law") No. 4632.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter