Mondaq All Regions - Turkey: Employment and HR
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 107 of the Code of Civil Procedure No. 6100 ("CCP"), a plaintiff is entitled to initiate a lawsuit with a minimum amount to be increased thereafter, if the total amount of the claim cannot be precisely determined at the beginning of the lawsuit.
Gün + Partners
It is now mandatory to apply for mediation, before certain claims are brought, as follows:
Sistem Law Firm
This legal assessment has been prepared to provide interested persons with brief information on termination of the labor contracts by employer and to clarify the rights of the parties in case of termination.
MGC Legal
1475 sayılı kanundan farklı olarak, 20 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma süreleri, fazla çalışma ve karşılığı konusunda duyulan ihtiyaç doğrultusunda esnek düzenlemeler getirilmiştir.
Aksan Law Firm
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
Nazali
İşverenler günümüzde bünyelerinde aday çırak, çırak ve stajyer öğrencileri çalıştırarak kendi işletmelerine işgücü istihdamı sağlamakta ayrıca onların mesleki eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.
Nazali
İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler.
Nazali
Bu durumda da işverenlerin asıl işin farklı bir uzmanlık gerektiren bir kısmını alt işverenlik ilişkisi ile farklı bir işverene vermeyi tercih ettiği görülmektedir.
Okyay | Evren
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
Gün + Partners
The Supreme Court recently issued a decision concerning an employee's dismissal for borrowing money from their employer's customer.
Okyay | Evren
Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağını inceledik. Kıdem tazminatına esas ücret nedir? Hangi ücret kalemleri kıdem tazminatı hesabına dahil olur?
Ozogul Yenigun & Partners
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz bir edim olarak tanımlanmıştır.
Yalcin & Toygar
At times of force majeure, emergency, technical failure, urgent matters or if there are exceptional or compelling circumstances; the employer may require all or part of the employees to work overtime.
Okyay | Evren
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
Ozogul Yenigun & Partners
Toplu İşçi Çıkarma prosedürü 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiş ve detaylı olarak hükme bağlanmıştır.
Moroğlu Arseven
Turkey recently announced a new scheme for regulating meal cards, which are a common benefit scheme offered to employees.
Gün + Partners
The Labour Courts Act 7036, which came into effect on 25 October 2017, introduced a number of changes (eg, mandatory mediation) and amended the appeal procedure for labour disputes.
Bezen & Partners
Her ne kadar kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş ise de sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması halinde "İkale Sözleşemesi" bir diğer ifade ile "Bozma Sözleşmesi" yapılması mümkündür.
BTS & Partners
Except under special circumstances, time restriction should not be longer than two years.
Sistem Law Firm
The Ministry has not made any arrangements regarding the issue yet, thus many issues related to remote work are still uncertain.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Sistem Law Firm
This legal assessment has been prepared to provide interested persons with brief information on termination of the labor contracts by employer and to clarify the rights of the parties in case of termination.
Gün + Partners
It is now mandatory to apply for mediation, before certain claims are brought, as follows:
ADMD
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
Okyay | Evren
Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağını inceledik. Kıdem tazminatına esas ücret nedir? Hangi ücret kalemleri kıdem tazminatı hesabına dahil olur?
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") yürürlüğe girmiş...
Okyay | Evren
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
MGC Legal
1475 sayılı kanundan farklı olarak, 20 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma süreleri, fazla çalışma ve karşılığı konusunda duyulan ihtiyaç doğrultusunda esnek düzenlemeler getirilmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
An individual pension system was introduced in Turkey in 2001 with the Law on Individual Pension Savings and Investment System ("Law") No. 4632.
Nazali
İşverenler günümüzde bünyelerinde aday çırak, çırak ve stajyer öğrencileri çalıştırarak kendi işletmelerine işgücü istihdamı sağlamakta ayrıca onların mesleki eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.
Okyay | Evren
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
MGC Legal
İş Kanunu kapsamında sayılan işçiler, işyerinde deneme süresi de dahil bir yılı dolduktan sonra yıllık izin kullanımına hak kazanmaktadır
Ozogul Yenigun & Partners
İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter