Mondaq All Regions - Turkey: Corporate/Commercial Law
Eryürekli Attorney Partnership
Regulatory burdens on minority legal entity shareholders of rating agencies have been reduced.
Nazali
Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile anonim şirketlerin kuruluşu ve ortaklık yapısı ile ilgili birtakım değişikliklere gidilmiştir.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Without doubt, such intervention should be limited, and the adaptation tool should not be used as escape route from burdensome debts.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Son dönemde döviz kurlarındaki büyük artış, ülke genelinin olduğu gibi, hukuk dünyasının da gündeminde.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Ancak bu sorumluluk sınırsız değil ve bazı objektif kıstas ve ilkelere bağlı olarak değerlendiriliyor.
Nazali
The Unidroit whose headquarter located in Rome, Italy is an institution whose purpose is the unification/uniform of the state-owned legal systems in relation to private law.
MGC Legal
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
AKTAY Legal
Decree No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira has been amended by the new presidential decree dated 12/08/2018 in respect of Amending to Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira
Eryürekli Attorney Partnership
In the emerging markets, the role of small and medium enterprises are especially important as they have a major role in boosting the economic growth and in order to enhance the contribution of the SMEs to the economy, ...
Bezen & Partners
The Capital Markets Board effected changes to Communiqué No II-26.1 on Mandatory Offer Requirements (the "Mandatory Offer Communiqué") on 5 June 2018 to introduce new exemptions to mandatory offer ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
A legal entity is defined as "groups of persons organized as entity on its own and independent property groups constructed for special object" under Article 47 of the Turkish Civil Code No. 4721 ("TCC").
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
Erdem & Erdem Law
The reason for the emergence of a different type of sales contract, rather than an ordinary sale agreement, referred to as an 'installment sales agreement' is to contribute to production by reviving the market ...
MGC Legal
Due to the significant political and economic developments in the world, there are sudden and hard changes in exchange rates in the recent period.
Erdem & Erdem Law
These rights may beextended, repeated, limited, or completely removed with the contractual guarantees stipulated in the sales contract.
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
Aside from establishing a company or a liaison office in Turkey; foreign companies also have the option to establish branches (şube) in Turkey.
Ozogul Yenigun & Partners
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Nazali
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca her gerçek ve tüzel kişi tacir, ticari defterlerden biri olan envanter defterini tutmakla yükümlüdür
Nazali
Anonim ortaklıklarda "Azlık Hakları" çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen "Azlığın" kimi yöntemlerle güçlendirilmesi ve haklarını koruyabilmesinin temin altına alınabilmesi için düzenlenmektedir.
Nazali
Adi ortaklık, Tüzel Kişilik, Hak Ehliyeti, Elbirliği Mülkiyeti.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
Establishing a liaison office in Turkey is one of the options for conducting a business in Turkey for foreign-based companies.
ACTECON
M&A Overview Report 2017, available at the website of the TCA as of January 8, 2018, provides brief information on the Turkish merger control system and makes comparison between 2016...
Sistem Law Firm
The positive arrangements relating to the general terms are regulated under the Turkish Code of Obligations No. 6098, Articles 20 - 25.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced National Profession Standards of Ethics and Compliance Management Level 6. The Standards address the role and responsibilities for an Ethics and Compliance Manager.
Nazali
Ülkemizdeki şirketlerin birleşme ve devralma faaliyetlerinin özelleştirmeler yoluyla yapılması halinde, bu yapılanma rekabeti önemli ölçüde etkiler hale gelmektedir.
Yalcin & Toygar
Commercial enterprises that are located abroad, in order to consolidate their trade relations with Turkey and ensure continuity, they either open a branch or establish a Liaison Office.
BKA Attorneys At Law
It is evident that merger control takes an important place in competition law practice in every jurisdiction.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
Nazali
Adi ortaklık, Tüzel Kişilik, Hak Ehliyeti, Elbirliği Mülkiyeti.
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
Aside from establishing a company or a liaison office in Turkey; foreign companies also have the option to establish branches (şube) in Turkey.
Ozogul Yenigun & Partners
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Nazali
Anonim ortaklıklarda "Azlık Hakları" çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen "Azlığın" kimi yöntemlerle güçlendirilmesi ve haklarını koruyabilmesinin temin altına alınabilmesi için düzenlenmektedir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter