Mondaq All Regions - Turkey: Corporate/Commercial Law
Nazali
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
ACTECON
Mergers and Acquisitions Overview Report 2018 ("Report") was published at the website of the Turkish Competition Authority ("TCA") on January 9, 2019.
Nazali
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Göksu | Aydın Attorneys at law
Sürastarya, yükleme ya da boşaltma limanında geminin belirlenen starya süresini aşacak şekilde fazladan bekletildiği süre olarak tanımlanır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Mahkemeler nezdindeki dosya yükünün hafifletilmesi, paydaşların adil sonuca daha hızlı kavuşmaları ve ulaşılan sonuçtan daha çok tatmin olmaları hedefleriyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,
Gün + Partners
It is no secret that the Turkish economy has been suffering from a few problems.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Şirkete ortak olma iradesine şekil veren etkenlerin değişmesi veya ortadan kalkması halinde limited şirket ortağının ortaklıkta kalmaya veya benzer
Ozbek Attorney Partnership
Kurucunun, şirket sözleşmesini asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
Moroğlu Arseven
Freedom of contract stems from the freedom of will principle in civil law.
Ozbek Attorney Partnership
Ticari davalar öncesinde arabuluculuğa başvurulmasına dair hükümler içeren 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Nazali
In this article, we will try to answer question marks related to insurance statues of shareholders.
MGC Legal
İçtihadı Bileştirme kararlarının konularıyla sınırlı, sonuçlarıyla bağlayıcı bulunduğu tartışmasızdır.
Sistem Law Firm
Share certificates are regulated in the seventh chapter of the fourth part of The Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC") about joint stock companies, titled as "Securities".
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
Inanici - Tekcan Law Office
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Ozbek Attorney Partnership
Şubat 2017'de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("Kanun") taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
Sistem Law Firm
Share certificates are regulated in the seventh chapter of the fourth part of The Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC") about joint stock companies, titled as "Securities".
Inanici - Tekcan Law Office
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
MGC Legal
İçtihadı Bileştirme kararlarının konularıyla sınırlı, sonuçlarıyla bağlayıcı bulunduğu tartışmasızdır.
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Nazali
Limited şirketler, anonim şirketler gibi bir sermaye şirketi olmakla beraber, ortaklar arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayanıyor olması, anonim şirketlere göre daha az bir sermaye...
ADMD
13168 sayılı ve 7 Nisan 1969 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ("1136 sayılı Kanun") 1. maddesinde, Avukatlık "kamu hizmeti ve serbest...
Ictem Legal
This short paper sums up a list of questions and answers that an investor is likely to be interested to know before investing in Turkey.
Nazali
Bu çalışmamızda, TTK ile yapılan kelime farklılıkların kar dağıtımı konusu üzerinde yapmış olduğu etkiyi, doktrinde yer alan farklı görüşler uyarınca inceliyor olacağız.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter