Mondaq All Regions - Turkey: Privacy
Ozbek Attorney Partnership
Hatırlamayanlar için kısaca 28 Ocak'ın neden Kişisel Veri Koruma Günü olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım.
AKTAY Legal
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlar.
Ozbek Attorney Partnership
Her yeni seneye veda ederken, yılın kısa bir muhasebesini de yapmak adettendir. 2018 senesi gerçekten de her açıdan kişisel verilerin korunmasıyla dolu dolu geçti.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel verilerin korunması, özellikle son bir yıldır gündemden düşmeyen bir konu.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ("KVKK") dair uygulama ve uyum çalışmaları pek çok şirkette başladı ve devam ediyor.
Ozbek Attorney Partnership
6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben, kişisel verileri işleyen veri sorumlusu durumundaki kişilerin veri sahiplerinin ...
Ozbek Attorney Partnership
Ancak Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde süreleri kısaltabilmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Rehber her ne kadar detaylı içeriğiyle birçok soruya cevap verse de, Rehber sonrası birkaç önemli hususa dikkat çekmek gerekir.
Ozbek Attorney Partnership
Aydınlatmanın istisnası yok denecek kadar az. Birinin kişisel verisini kullanıyorsan şeffaf ve açık olmalısın.
Ozbek Attorney Partnership
15 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı Veri Sorumluları Sicili'ne ("Sicil") kayıt yükümlülüğü olmayanları (istisnaları) belirliyor.
Ozbek Attorney Partnership
25 Mayıs 2018- evet, sonunda vakit geldi çattı. Çok beklenen Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) bugün Avrupa'nın tamamında uygulanmaya başlıyor.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 9. maddesi, kişisel verilerin yurtdışına aktarımını düzenlemektedir. KVKK'nın 9. maddesi ile getirilen esas kural, yurtdışına aktarım için veri sahibinin açık rızasının alınmasıdır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yokedilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberini yayınladı.
Ozbek Attorney Partnership
Yeni yılda kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlüğe giren ve uygulanmaya başlayan önemli değişiklikler:
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine dair en çok merak edilen sorulardan biri olan veri güvenliğine ilişkin Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'ni yayınladı.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") çerçevesinde 25 Ocak 2018 tarihi Resmî Gazete'de ilk ilke kararlarını yayınladı.
Ozbek Attorney Partnership
Kurul, bu kararları ile bunlara uymayanlar hakkında Kanun'un 18. maddesi kapsamında işlem yapılacağı hususunda açıkça uyarıda bulunmuştur.
Ozbek Attorney Partnership
Ancak bu karar, Kurul'un Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") uygulanmasına yönelik ilk karar olduğu için önem taşıyor.
Ozbek Attorney Partnership
Dolayısıyla geriye kalan tek çözüm veri işleme amacı değiştiğinde yeni amaç konusunda ilgili kişinin aydınlatılmasıdır.
Moroğlu Arseven
The first enforcement action under the General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR") has been taken against a data controller outside the European Union.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ACTECON
Considering the foregoing, AGCM published a press release notifying that the investigation is concluded on 29 November 2018.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Recently, there have been remarkable developments in the Turkish jurisdiction with respect to the registration obligations of data controllers.
Çukur & Yılmaz Law Firm
Within the EU borders, companies or enterprises which provide goods or services to data subjects or observe their behaviors are liable to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Nazali
The court especially examined two facts; the name and surname of the candidate, the answers and interpretations in result of the assessment stated in the examination script.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Data controllers processing personal data in the Turkish jurisdiction (including processing activities that are conducted abroad, but have an effect in Turkey) are required to enroll to the Data Controllers' Registry.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Personal Data Protection Board ("Board") published a principle decision (No. 2018/63) on the prevention of processing of personal data beyond its purpose ("Decision") in the Official Gazette of July 4, 2018
ACTECON
One of the instruments that the DPA has been putting to use is adopting resolutions, where the violation is prevalent.
Okyay | Evren
İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Veri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 4 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 31 Mayıs 2018 tarih ve 2018/63 Sayılı kararı ...
Nazali
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle beraber, kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukukunda, kanun ile düzenlenerek, sistematize hâle getirilmiştir.
Erdem & Erdem Law
Pursuant to Article 16 paragraph (2) of the Law on the Protection of the Personal Data No. 6698, real and legal persons who process personal data shall be registered to the Registry of Data Controllers.
Bezen & Partners
The Turkish Personal Data Protection Board has finally launched VERBIS, the online registration platform for data controllers on 01 October 2018.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter