Mondaq All Regions - Netherlands: Privacy
Dentons
Vanaf vandaag, 25 mei 2018, is de AVGB van toepassing. Deze AVGB-update is de laatste update in deze reeks. Gedurende de afgelopen zestien maanden hebben wij verschillende ...
Dentons
In deze AVGB-update staat het begrip ‘profilering' centraal. In het bijzonder richten wij ons in deze bijdrage op een aantal aspecten van de toepassing van profilering in de retailsector.
Dentons
In this GDPR Update, we address the concept of profiling. In particular, we will focus on a number of aspects of the application of profiling in the retail sector.
Dentons
In this GDPR Update we address several separate aspects of data processing that relate to the employment context.
Dentons
In deze eerste AVGB-update van 2018 staat het One Stop Shop-mechanisme centraal. Het One Stop Shop-mechanisme houdt in dat organisaties die grensoverschrijdende gegevensverwerkingen uitvoeren ...
Dentons
In this first GDPR Update of 2018, we address the One Stop Shop mechanism. The One Stop Shop mechanism means that, as a main rule, organisations carrying out cross-border personal data ...
Dentons
Sommige instanties of personen - en dus ook beroepsbeoefenaren - kunnen lang achtervolgd worden door onwelgevallige vermeldingen op het internet ...
Jones Day
On April 24, 2018, the DDPA presented its 2017 Annual Report titled "More Attention for Privacy"
Jones Day
On April 3, 2018, the Dutch Data Protection Authority began requiring organizations to re-register their data protection officer via an online registration form
Dentons
In deze AVGB-update behandelen wij verschillende aspecten van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding.
Jones Day
In January, the DDPA initiated an information campaign (source document in Dutch) to educate the public about the GDPR. Aleid Wolfsen, chairman of the DDPA ...
Jones Day
In December 2017, the Dutch Implementation Act GDPR (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("UAVG") (source document in Dutch) ...
Jones Day
On December 20, 2017, at the request of the Minister of Finance, the DDPA issued a statement (source document in Dutch) on the draft of the Implementation Decree Revised Directive ...
Jones Day
On December 15, 2017, the Dutch Data Protection Authority ("DDPA") announced (source document in Dutch) that an American online vacation services company ...
Dentons
In this GDPR update, we address the sanctions supervisory authorities may impose on organisations that are non-compliant with the GDPR.
Dentons
In deze AVGB-update behandelen wij de verscheidene sancties die toezichthoudende autoriteiten kunnen opleggen aan organisaties die niet voldoen aan de vereisten van de AVGB (non-compliant zijn).
Dentons
In our twelfth GDPR update, we address the position of the national supervisory authorities, including their competence, (new) tasks and (new) powers.
Dentons
In deze AVGB-update staat de rol van de nationale toezichthoudende autoriteiten centraal, met inbegrip van hun territoriale bevoegdheid, (nieuwe) taken en (nieuwe) handhavingsmiddelen.
Jones Day
WHOIS data includes the domain name holder's name, address, email address, and telephone number.
Jones Day
On October 6, the Dutch Data Protection Authority determined that a software company unlawfully processed personal data of Windows 10 users.
Most Popular Recent Articles
Jones Day
On April 3, 2018, the Dutch Data Protection Authority began requiring organizations to re-register their data protection officer via an online registration form
Jones Day
On April 24, 2018, the DDPA presented its 2017 Annual Report titled "More Attention for Privacy"
Dentons
In this first GDPR Update of 2018, we address the One Stop Shop mechanism. The One Stop Shop mechanism means that, as a main rule, organisations carrying out cross-border personal data ...
Dentons
In this GDPR update, we will address the transfer of personal data outside the European Economic Area.
Dentons
Sommige instanties of personen - en dus ook beroepsbeoefenaren - kunnen lang achtervolgd worden door onwelgevallige vermeldingen op het internet ...
Dentons
The European General Data Protection Regulation (the 'Regulation') will take effect on 25 May 2018.
Dentons
In this GDPR Update we address several separate aspects of data processing that relate to the employment context.
Dentons
In this GDPR Update, we address the concept of profiling. In particular, we will focus on a number of aspects of the application of profiling in the retail sector.
Dentons
In our monthly GDPR Updates we discuss various key issues of the General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679 (the GDPR), which applies from 25 May 2018.
Dentons
As a follow-up to last month's update in this June edition of the GDPR Update, we again discuss certain data subjects' rights.
Jones Day
WHOIS data includes the domain name holder's name, address, email address, and telephone number.
Dentons
Vanaf vandaag, 25 mei 2018, is de AVGB van toepassing. Deze AVGB-update is de laatste update in deze reeks. Gedurende de afgelopen zestien maanden hebben wij verschillende ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Popular Authors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter