Mondaq All Regions - Turkey: Real Estate and Construction
ASY Legal
Günümüzde taşınmaz mülkiyetine ilişkin en çok karşılaşılan sorunlardan biri miras yoluyla kazanılan taşınmazların yeni maliklerce bilinmemesi/tespit edilememesi, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Significant amendments regarding the real estate sector, in particular the developers, were introduced to the Construction Audit Law No. 4708 within the scope of the Omnibus Bill No. 7143 published in the Official Gazette ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendments will permit the termination of service agreements only in certain limited circumstances.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı torba kanun ile gayrimenkul sektörünü ve özellikle geliştiricileri ilgilendiren 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
11 Mayıs 2018'de imar barışına dair düzenleme yapılmış ancak 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde bazı alanların imar barışından yararlanamayacağı düzenlenmişti.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
A regulation regarding the zoning peace was adopted on 11 May 2018. However, it was determined that the Bosphorus coast line and some parts of the preview area defined by the Bosphorus Code No. 2960 ...
Moroğlu Arseven
It must be for the purposes of the public interest.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Law to Amend the Tax Laws and Several Laws and Decrees Having the Force of Law numbered 7161 ("Omnibus Law") was published in the Official Gazette dated 18 January 2019.
Nazali
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Ozbek Attorney Partnership
Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ...
MGC Legal
İlaveten belirtmek gerekir ki, bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.
MGC Legal
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Erdem & Erdem Law
According to Article 19 of Corporate Tax Code No. 5520 ("CTC"), real estate, participation shares held for more than two years, and manufacturing or service business lines that are recorded in the balance sheet of a full liable equity company.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The minimum components that must be included in such real estate display certificates are listed in Article 19 of the Regulation.
Sistem Law Firm
The Communique No. 2018-32/51 Making Amendments on the Communique No. 2008/-32/34 related to the Decree Law No.32 regarding the Protection of The Value of Turkish Currency published in the Official Gazette...
MGC Legal
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
Most Popular Recent Articles
Nazali
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı torba kanun ile gayrimenkul sektörünü ve özellikle geliştiricileri ilgilendiren 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Significant amendments regarding the real estate sector, in particular the developers, were introduced to the Construction Audit Law No. 4708 within the scope of the Omnibus Bill No. 7143 published in the Official Gazette ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendments will permit the termination of service agreements only in certain limited circumstances.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
11 Mayıs 2018'de imar barışına dair düzenleme yapılmış ancak 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde bazı alanların imar barışından yararlanamayacağı düzenlenmişti.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
A regulation regarding the zoning peace was adopted on 11 May 2018. However, it was determined that the Bosphorus coast line and some parts of the preview area defined by the Bosphorus Code No. 2960 ...
Moroğlu Arseven
It must be for the purposes of the public interest.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Law to Amend the Tax Laws and Several Laws and Decrees Having the Force of Law numbered 7161 ("Omnibus Law") was published in the Official Gazette dated 18 January 2019.
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter