Mondaq All Regions - Turkey: Real Estate and Construction
MGC Legal
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
MGC Legal
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ("Karar"), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Therefore, the seasonal tourism accommodation offerings can be expanded to 12 months.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Geçtiğimiz bir yıl içinde sektöre destek olmak ve sektörü canlandırmak için yapılan mevzuat değişiklikleri ile birlikte ele alındığında, bireysel oda satışlarının sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenmektedir.
Yalcin & Toygar
If the "contract negotiations" is being done with the landlord, it shall be determined whether the landlord is the true owner or not.
Yalcin & Toygar
Considering the acquisition of premises in Turkey by foreigners, Turkish laws had provided strict conditions and procedures until 2012.
Erdem & Erdem Law
Usufruct rights are regulated under Article 794 et seq. of the Civil Code.
ATG Law Firm
Tapu Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yabancı uyruklu gerçek kişiler kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla Türkiye'de taşınmaz edinebilirler.
Ozogul Yenigun & Partners
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
MGC Legal
Due to the rise of condominiums and vertical urbanization that came about with the Republican Period, people started living together.
Moroğlu Arseven
The Turkish Constitutional Court recently considered sale of a property to pay public debts, in circumstances where the property was allegedly owned by another party ("Applicant").
Ozogul Yenigun & Partners
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Ozogul Yenigun & Partners
İşbu yazımızda; gündemde olan "İmar Barışı"ndan ve imar barışı kapsamında yıkım kararları ve idari para cezalarının durumundan bahsetmekteyiz.
Ozogul Yenigun & Partners
The Omnibus Law numbered 7143 was published in Official Gazette number 30425 on 18 May 2018. Apart from the other amendments, the Omnibus Law amends the Construction Law numbered 3194.
Most Popular Recent Articles
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ("Karar"), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
MGC Legal
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
Guzeldere, Ozmert & Balkan Law Firm
Agricultural land are categorised by the Ministry based on their natural features and importance within the local agriculture.
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Bezen & Partners
Bilindiği üzere, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarına hizmet vermekte olan alt işveren işçilerine ilgili...
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
Turkey has always been a friendly environment for foreign investment and has been allowing foreigners to buy real property since 1934 with certain restrictions and requirements.
Erdem & Erdem Law
As is known, a contract is only effective between the parties due to the principle of relativeness of contract.
Yalcin & Toygar
Considering the acquisition of premises in Turkey by foreigners, Turkish laws had provided strict conditions and procedures until 2012.
Erdem & Erdem Law
Usufruct rights are regulated under Article 794 et seq. of the Civil Code.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter