Mondaq All Regions - Turkey: Energy and Natural Resources
BASEAK
Enerji bağımsızlığını sağlayabilmedeki kritik rolü başta olmak üzere enerji güvenliğinin sağlanması ve bununla birlikte, 21. yüzyılda insanoğlunun en büyük
Moroglu Arseven
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Moroglu Arseven
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Moroglu Arseven
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
LBF Partners
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
Nazali
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
Moroglu Arseven
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Moroglu Arseven
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
BASEAK
The share of renewable energy sources (including hydro) had increased from 43.3% to 44.7%, and the share of total wind installed capacity increased from 7.9% to 8.4% in 2018.
LBF Partners
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
LBF Partners
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
LBF Partners
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda (Kanun) lisans alınması kaydıyla piyasada yürütülebilecekler faaliyetler arasında elektriğin ithalatı da sayılmıştır.
LBF Partners
Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin hukuki sürecin, 350 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle başladığı kabul edilmektedir.
Moroglu Arseven
Turkey introduced certain amendments to the Mining Law Number 3213, including revision of administrative fines, increase of licence fees, overlap provisions and provisions concerning right to develop proven reserves ...
Moroglu Arseven
3213 sayılı Maden Kanunu'nda idari para cezalarının değiştirilmesi, lisans bedellerinin artırılması, çakışan alanlara dair düzenlemeler ve görünür rezerv hakkı ile bu hakkın tesciline dair düzenlemeler başta olmak üzere, birtakım değişiklikler yapıldı.
Kilinc Law & Consulting
İşbu Bilgi Notu, 10.05.2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Karar'a ilişkin olarak tanzim edilmiştir.
BASEAK
Her halükarda, önümüzdeki süreçte elektrik piyasasında radikal değişikliklerin olması kaçınılmaz gözükmektedir.
BASEAK
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
Most Popular Recent Articles
Moroglu Arseven
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Kilinc Law & Consulting
The energy sector is one of the most promising and developing sectors in the Turkish economy. Turkey has become one of the fastest-growing energy markets in the world, in parallel with its economic growth recorded over the last 10 years.
BASEAK
Enerji bağımsızlığını sağlayabilmedeki kritik rolü başta olmak üzere enerji güvenliğinin sağlanması ve bununla birlikte, 21. yüzyılda insanoğlunun en büyük
BASEAK
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
Moroglu Arseven
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Moroglu Arseven
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
YBBK in Cooperation with CMS
The tender location, date and time will be announced by the Administration.
Bezen & Partners
The Draft Regulation will play a key role in shaping the Turkish energy storage market which is keenly looking to catch up with global trends.
Bezen & Partners
The Law Amending the Mining Law and Certain Laws and Decrees numbered 7164 (the "Amending Law") has been published in the Official Gazette dated 28 February 2019 and numbered 30700.
Moroglu Arseven
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter