Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
MGC Legal
2003 yılından beri uygulanmakta olan, "iflasın ertelenmesi" kurumunun yargı sistemimizden çıkarılmasıyla ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla, 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ...
Aksan Law Firm
Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing;
Aksan Law Firm
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurumu "kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak" şeklinde ilan ettiği vizyonu doğrultusunda yaptığı ...
Muhtaranlar Attorney Partnership
The Turkish Personal Data Protection Board had applied for accreditation on January 4th, 2018 in accordance with the vision it announced as "being an effective and internationally competent authority in the protection of ...
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
On July 17, 2019, the Data Protection Authority published its decision on the use of Google (Gmail) services for corporate e-mail hosting.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 17 Temmuz 2019 tarihinde önemli kararlar yayınladı. Kararların detaylarını size ayrı bir yazı dizisi şeklinde açıklayacağız. Ama öncelikle kararların özetini sizinle paylaşalım istedik:
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uyum için yapılmış gereken pek çok şey var elbette.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
In light of the recent legislative changes, the TPTO aims to organize a faster and more efficient intellectual property system.
Nazali
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
MGC Legal
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
Gün + Partners
The justification of court decisions is regarded as a fundamental right and a key element of the right to a fair trial (ie, the right to a reasoned decision).
MGC Legal
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
BASEAK
The TCA's much-debated decision on its banking investigation concerning information exchange between competitors on syndicated loans still resonates with further discussions on procedural aspects of antitrust proceedings in Turkey.
BASEAK
Regülasyon ve rekabet dünyasındaki tartışmalar Facebook'un Libra'sı sayesinde yakında şiddetlenecek gibi görünüyor.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Law No. 7138 on the Tourism Publicity and Development Agency, published in the Official Gazette No. 30832 dated 15 July 2019, established the Tourism Publicity and Development Agency, ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Personal Data Protection Board ("Board") published five (5) new decision summaries on the Data Protection Authority's ("DPA") website on July 17, 2019.
Gün + Partners
In Turkey, the prosecution of criminal offenses in trademark law depends on a proper complaint filed by the trademark owner.
Nazali
Vertical agreements allow enterprises to product and distribute in an efficient way; therefore, it results with the increment of competition between the brands.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On May 30, 2019, Ministry of Justice ("Ministry") prepared the judicial reform strategy document ("Strategy Document") which introduces comprehensive changes and improvements to the Turkish judicial system.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter