Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
Gün + Partners
The justification of court decisions is regarded as a fundamental right and a key element of the right to a fair trial (ie, the right to a reasoned decision).
MGC Legal
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
BASEAK
The TCA's much-debated decision on its banking investigation concerning information exchange between competitors on syndicated loans still resonates with further discussions on procedural aspects of antitrust proceedings in Turkey.
BASEAK
Regülasyon ve rekabet dünyasındaki tartışmalar Facebook'un Libra'sı sayesinde yakında şiddetlenecek gibi görünüyor.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Law No. 7138 on the Tourism Publicity and Development Agency, published in the Official Gazette No. 30832 dated 15 July 2019, established the Tourism Publicity and Development Agency, ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Personal Data Protection Board ("Board") published five (5) new decision summaries on the Data Protection Authority's ("DPA") website on July 17, 2019.
Gün + Partners
In Turkey, the prosecution of criminal offenses in trademark law depends on a proper complaint filed by the trademark owner.
Nazali
Vertical agreements allow enterprises to product and distribute in an efficient way; therefore, it results with the increment of competition between the brands.
Nazali
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Nazali
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
Gün + Partners
On 1 January 2018 applying to a mediator was made a prerequisite when filing a lawsuit concerning monetary claims by employees or employers arising out of employment
BASEAK
Daha önce pek çok mecrada dile getirdiğimiz üzere, usul hukuku kuralları ve bu kuralların tam adalet içerisinde uygulanması, hukuki süreçlerin etkinliği ile normatif hukuk düzeninden beklenen öngörülebilirliğin sağlanabilmesi için olmazsa olmaz nitelik taşıyor.
Gün + Partners
The enforcement of trademark infringement crimes is not exofficio in Turkey. In other words, trademark owners have to file a criminal complaint to start criminal IP
BASEAK
The TDPA is using all in its arsenal to fine the data controllers that are in violation of the TDPL, however, the limits of monetary fines are lower compared to GDPR.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Constitutional Court granted a decision on May 22, 2019 regarding the applicant's claims on violation of their freedom of expression and press due to access ban of a news article on their newspaper's website...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkey has introduced several amendments on the Turkish banking regulations to expand the tools to protect the financial integrity in the first half of 2019.
ASY Legal
There are two separate systems provided in the Turkish Labor Law (the Law) for the termination of employment contracts. The first system is noted as the ‘freedom of termination'
Gün + Partners
https://gun.av.tr/ip-court-decisions-cast-doubt-on-preliminary-injunctions/
Gün + Partners
The Turkish Court of first instance held that the liability for damages arising from an unfair preliminary injunction (where no infringement was found in the action on the merits)
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On May 30, 2019, Ministry of Justice ("Ministry") prepared the judicial reform strategy document ("Strategy Document") which introduces comprehensive changes and improvements to the Turkish judicial system.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter