Mondaq All Regions - Turkey: Tax
Erdem & Erdem Law
Through the publication of the Communiqué number 2018-32/48 regarding the Decree number 32 on the Protection of the Turkish Foreign Currency, published in the Official Gazette dated 4 September 2018 and number 30525, ...
Moroğlu Arseven
Turkey's Ministry of Treasury and Finance has introduced a redemption mechanism for certain taxpayers which are subject to special VAT principles due to their past negative acts.
Nazali
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
Nazali
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
Nazali
Çok uluslu şirket grupları genel merkezin sağladığı yönetimsel faydaları vergi matrahını aşındırmaya yönelik olarak kullanabilmektedir
Nazali
Kadın istihdamını arttırmak amacıyla 7103 sayılı Kanun ile kadınlara işveren tarafından verilecek olan kreş hizmetlerinde vergi istisnası düzenlemesi getirilmiştir.
Nazali
Turkey, especially in recent years, has implemented a number of regulations and incentives to increase its competitiveness and go into production creating added value.
Nazali
Bu çalışmamızda ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı konusu ile bu konuda ticaret borsalarının müteselsil sorumluluğunun...
Nazali
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Nazali
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar.
Nazali
Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve birbirleri ile olan kalkınma yarışında bir adım öne geçebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de üretimde verimliliğin ve sürekliliğin...
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 15. maddesi çerçevesinde, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde hakediş bedelleri, nakden veya hesaben istihkak sahiplerine ödendiğinde gelir vergisi...
Centrum Consulting
Article 9 the Turkish Value Added Tax (VAT) Law on the "Party Liable for Tax" was amended in 2017.
Nazali
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Nazali
Vergi güvenlik müessesi olarak ele alınan örtülü sermaye müessesesi, kapsamı bakımından hem Vergi Hukuku'nu hem de Ticaret Hukuku'nu ilgilendirir konuları içermektedir.
Centrum Consulting
Tax amnesty laws introduced by Turkish governments closely concerns Turkish investors who have overseas assets. We observe that Turkish international investors benefit from time to time ...
KPMG Turkey
This publication Investment in Turkey - 2018, compiled by KPMG Turkey's Tax Practice, aims to provide general outline of the Turkish tax environment in which foreign investors consider investing...
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Bezen & Partners
The Income Tax Law numbered 193 (the "Income Tax Law") has been subject to important amendments pursuant to the Law Amending the Tax Related Laws and Other Laws and Decree Laws numbered 7103.
Nazali
Gümrük kıymeti tespit yöntemleri ile transfer fiyatlandırması yöntemleri uygulamalarının temel amacı, ilişkili kişiler arasında yapılacak eşya ve hizmet ticaretinde uygulanacak fiyatın emsallere uygunluk prensibi çerçevesinde belirlenmesidir.
Most Popular Recent Articles
Erdem & Erdem Law
Through the publication of the Communiqué number 2018-32/48 regarding the Decree number 32 on the Protection of the Turkish Foreign Currency, published in the Official Gazette dated 4 September 2018 and number 30525, ...
Nazali
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Nazali
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
Nazali
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Nazali
Gerek e-defter gerekse e-fatura kullanımında internet üzerinden ilgili programlara aktarım yapılmakta ve bu durum dijital ortamda internet sitesinde kayıt altına alınmaktadır.
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 15. maddesi çerçevesinde, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde hakediş bedelleri, nakden veya hesaben istihkak sahiplerine ödendiğinde gelir vergisi...
Nazali
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Taxation of services delivered electronically is one of the big issues of tax law, especially if the service provider is not located in the jurisdiction where the service is delivered.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced a range of amendments to the tax regime, as well as new VAT exemptions.
Centrum Consulting
Article 9 the Turkish Value Added Tax (VAT) Law on the "Party Liable for Tax" was amended in 2017.
Nazali
5746 sayılı Kanun'un uygulamasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destelenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter