Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
ASY Legal
There are two separate systems provided in the Turkish Labor Law (the Law) for the termination of employment contracts. The first system is noted as the ‘freedom of termination'
Gün + Partners
https://gun.av.tr/ip-court-decisions-cast-doubt-on-preliminary-injunctions/
Gün + Partners
The Turkish Court of first instance held that the liability for damages arising from an unfair preliminary injunction (where no infringement was found in the action on the merits)
Gün + Partners
1. How does national law regulate the making of unsolicited telephone calls for marketing purposes?
Gün + Partners
As a result of a presidential decree aimed at protecting the value of the Turkish lira, residents in Turkey are now prohibited from agreeing to the value of monetary obligations
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yeni bir değişiklik yaptı.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Central Bank of Turkey amended the Capital Movements Circular.
Ozbek Attorney Partnership
Bilindiği üzere ülkemizde mahkeme sürecinin tamamlanması çok uzun bir zaman almaktadır.
Nazali
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Gün + Partners
Although it is not mandatory to send a demand letter before instituting proceedings in this jurisdiction, it is common to send such a letter.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Board's first decision concerns a data breach in a transportation company's systems.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 1266, published in the Official Gazette dated June 29, 2019 and No. 30816, redetermined the delay interest rate within the scope of Article 51 of the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") 3 Temmuz 2019'da üç adet yeni karar yayımladı. Yayımladığı kararlarla Kurum, veri ihlali durumlarında izleyeceği yolla ilgili sektöre ışık tutmuş oldu.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
2018 yazındaki kur şokuyla, "finansal yapılandırma" kavramı hayatımıza girdi.Borçlu şirketin mali yapısının elden geçirilip, mali stratejisinin tekrar belirlenmesi olarak tanımlanabilecek finansal yapılandırma; ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The concept of "financial restructuring" was introduced in Turkey following the country's currency crisis in the summer of 2018.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Following the creditor's complaint, a criminal lawsuit regarding the dishonored check(s) will be filed against the legal entity's representatives before criminal enforcement courts.
Nazali
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
ASY Legal
Second stage starts if the content provider does not take down the infringing content in the given time.
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
The second group accessed to the backup documents of the Customer Loyalty System and Online Business Service Platform and the webpage admin desk.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On May 30, 2019, Ministry of Justice ("Ministry") prepared the judicial reform strategy document ("Strategy Document") which introduces comprehensive changes and improvements to the Turkish judicial system.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter