Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Moroğlu Arseven
The Pharmaceutical and Medical Device Authority's approval is now required for health declarations used on food and food supplement labels, or in promotions and advertisements.
Moroğlu Arseven
The New Framework includes a chapter regarding presentation and disclosure.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The minimum components that must be included in such real estate display certificates are listed in Article 19 of the Regulation.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Board's centred its attention on its assessment of the relevant product market and the relationship between retail sales and online sales.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Certain limitations and exceptions to this general rule have also been set forth under the amendments to the Decree No. 32.
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Gün + Partners
The Medicines and Medical Devices Agency announced that in case of a breach of the provisions governing the notification of scientific and educational meetings through the online system, the sanctions shall be applied automatically by the system only.
Arikan Law Firm
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
Arikan Law Firm
In the subject matter of this study, Parties have agreed on ICC arbitration as the dispute resolution mechanism under their supply contract.
Sistem Law Firm
Share certificates are regulated in the seventh chapter of the fourth part of The Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC") about joint stock companies, titled as "Securities".
Arikan Law Firm
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda ...
Arikan Law Firm
There are numerous complaints submitted to the Turkish Data Protection Authority that the advertising notifications received via e-mail addresses, mobile phones or SMS and phone calls without the explicit consent ...
Arikan Law Firm
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced new rules for its recent restrictions on foreign currency agreements, as well as extended the scope of certain exemptions (more).
Moroğlu Arseven
Turkey's Capital Markets Board has amended its rules for material events to address needs which have arisen in practice.
Moroğlu Arseven
Turkey's Capital Markets Board recently announced new rules for Trade Repositories, including new obligations, activity principles, as well as new rules for membership, operation and audit (more).
Ozbek Attorney Partnership
Collective dismissal is regulated under Article 29 of the Labor Code.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
MGC Legal
Ancak uygulamada kağıt üzerinde benimsenen bu tedbirlerin fiiliyatta çeşitli nedenlerle ne yazık ki gerçekleştirilmediğini de görüyoruz.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
Moroğlu Arseven
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
Ozbek Attorney Partnership
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Ozogul Yenigun & Partners
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter