Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Ictem Legal
Since adoption of the Data Protection Directive by the European Union in 1995, technology and internet continued to evolve and intervene in our lives more and more.
BASEAK
İnovsyon destekli yaratıcı yıkım süreçlerinin karşı karşıya getirdiği bu menfaatler arasındaki dengeye hukuk zerk etmek ise yine yasamaya ve düzenleyici otoritelere
Gün + Partners
FICPI – TURKEY arranged its fifth roundtable meeting on how goods/services similarity concept is interpreted in the doctrine of trademark law ...
Gün + Partners
The supply of pharmaceutical products to Turkey via the named patient programme (NPP) is one of the exceptional importation regimes for pharmaceutical products.
Gün + Partners
Non-traditional trademarks refer to marks which are not traditionally perceived as trademarks. Some examples are colour, sound, motion, position and 3D views of products etc.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 10 Mayıs 2019'da yayınlanan 11.04.2019 tarih ve 2019/104 sayılı kararı ile Facebook'a 1.650.000 TL tutarında ceza kesti.
LBF Partners
Anonim şirketlerde, temsil yetkisi yönetim kurulu tarafından kullanılır. Buna göre, şirketin açtığı veya şirket aleyhine açılan davalarda şirket yönetim kurulu tarafından temsil edilir.
LBF Partners
Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
LBF Partners
Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan (Start-up) girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için onlara sermaye ve bilgi birikimi desteği sağlayan kişidir.
Ozbek Attorney Partnership
Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün arttırılarak uygulanır.
LBF Partners
MÖHUK'un 54 üncü maddesin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, yabancı bir ülkede verilmiş mahkeme kararının tenfiz edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklılığın bulunması...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("Agency") announced the Draft Regulation on Sales, Advertising and Promotion of Medical Devices ("Draft Regulation") on May 9, 2019.
Bener Law Office
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
BTS & Partners
Recently, the Presidency of Republic of Turkey rendered a decision that amended custom tax ratios and exemptions for certain types of goods.
Gün + Partners
When the Industrial Property Law came into force on 10 January 2017.
ASY Legal
Another important point is to check if there are liens and encumbrances on the intellectual property rights of the target company.
BASEAK
Competition law practice celebrating its 21st year in Turkey while leaving the 2018 behind. The year 2018 was rather a colourful year for Turkish competition law practice, with Turkish Competition Authority ...
Ersoy Bilgehan
The International Convention on Arrest of Ships, 1999 (hereinafter referred to as "the 1999 Convention") was ratified by the Turkish Parliament on 02.03.2017, a development which was reported
BASEAK
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu, General Electric'e 52 milyon Avro para cezası verdi. Cezanın sebebi ise General Electric'in LM Wind'i devralması işleminde Komisyon'a sunduğu bilgilerin yanıltıcı nitelikte görülmesiydi.
BASEAK
Her halükarda, önümüzdeki süreçte elektrik piyasasında radikal değişikliklerin olması kaçınılmaz gözükmektedir.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Gün + Partners
FICPI – TURKEY Board of Directors decided as the subject of this year's seminar amendments to the trademark and patent registration procedures by the IP Code and their implementation.
Erdem & Erdem Law
The purpose of the provision is to prevent the prohibition under the first paragraph from being disabled by collusive transactions.
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 744) on Approval of the Turkish-Ukraine Land Transportation Joint Commission Meeting Protocol was published in the Official Gazette dated 07.02.2019 and numbered 30679 (bis)
Gün + Partners
What is the typical organizational structure of a company and does the structure typically differ if the company is public or private?
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter