Mondaq Europe - Turkey: All Topics
BASEAK
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
BASEAK
ICN'nin davetine rekabet otoritelerinin katılımının nasıl olacağını biz de merak ve ilgiyle takip ediyor olacağız.
Ergun Avukatlik Burosu
On April 25, 2019, the Turkish Nuclear Regulatory Authority's ("NRA") Organisation Regulation ("Regulation") was published in the Official Gazette and became effective.
Ergun Avukatlik Burosu
On April 10th, the New Economic Plan, outlining a reform program aiming to enforce new policies and measures to provide a sustainable economic development in Turkey, was announced by the Treasury and Finance Minister.
Gün + Partners
Discovery of evidence and actions for determination of evidence are separately regulated under the rocedural Law. Discovery of evidence is a preliminary step taken before any action
Ozbek Attorney Partnership
Daha önceki yazılarımızda, Mahkemelerin ve Yargıtay'ın çalışanların whatsapp yazışmalarının delil niteliği ve bu delillere dayanılarak gerçekleştirilen fesihlere ilişkin görüşlerine yer vermiştik
Eryürekli Attorney Partnership
Certain amendments were made on the Capital Movements Circular in line with the correspondence of Ministry of Treasury and Finance dated 14 May 2019.
Eryürekli Attorney Partnership
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
Eryürekli Attorney Partnership
President's Decree No. 1106 on collecting Banking and Insurance Transactions Tax from foreign exchange transactions was published in the Official Gazette dated 15 May 2019 and numbered 30775, with immediate effect.
Eryürekli Attorney Partnership
Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Ozbek Attorney Partnership
As per the Circular dated 02/15/2019 and numbered 2019/1 published by the Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Land Registers Foreign Issues Department, the land registry offices are informed that ...
Moroglu Arseven
The Regulation introduces new bans and restrictions on tobacco products' packaging.
Moroglu Arseven
Daha önce duyurduğumuz üzere, 5 Aralık 2018 itibarıyla tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin kanuni düzenleme yapılmış ve detayların bir yönetmelik ile duyurulacağı bildirilmişti.
BASEAK
Artık hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonlarından takip ettiğimiz üzere telefonlarda kullanılan SIM kartlarının boyutu zamanla küçüldü
MGC Legal
Ortak girişim kavramı için farklı yerlerde farklı isimler kullanılmak ile birlikte son yıllarda yoğun olarak "ortak girişim" kavramı tercih edilmektedir.
Bener Law Office
Ticari iletişim ve ticari elektronik iletilere ilişkin hükümler, Türk mevzuatında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanun'a dayanılarak hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik ...
Bener Law Office
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye'de 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun'un kabul sürecine kadar, kişisel verilerin korunması Türkiye'de yalnızca birtakım kanunlar kapsamında düzenlenmişti.
Bener Law Office
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Gün + Partners
On 3 April 2019, an amendment (Turkish language) to the Communiqué on the Permit to be obtained by Public Institutions for Imports numbered 2018/2
Gün + Partners
In a letter dated 2 April 2019 to the World Trade Organization (WTO), the EU's Permanent Mission to the WTO has requested consultations with the government
Latest Video
Most Popular Recent Articles
No headlines to show at this time
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter