Contributor Page
Muhtaranlar Attorney Partnership
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 212 2752630
Kore Şehitleri Cad.
Istanbloom No 16-1 Kat: 11 D: 75 & 80
Zincirlikuyu
Istanbul
34394
Turkey
By Ozlem Gurbuz Pala, Gokhan Muhtaranlar
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
By Ozlem Gurbuz Pala, Gokhan Muhtaranlar
The data controller is also responsible for establishing and managing the data registry system.
By Emre Muhtaranlar
The Regulation shall enter into force on 01.09.2019.
By Emre Muhtaranlar
Ancak yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecileri kavramına ilişkin yönetmelikte bir tanım yapılmamıştır.
By Irem Yıldız
There are four different zero waste certificates within the scope of the Regulation.
By Irem Yıldız
Sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetimini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri gerçekleştirir.
By Gokhan Muhtaranlar, Elif Gokcen Bay
Kişisel Verileri Koruma Kurumu "kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak" şeklinde ilan ettiği vizyonu doğrultusunda yaptığı ...
By Gokhan Muhtaranlar, Elif Gokcen Bay
The Turkish Personal Data Protection Board had applied for accreditation on January 4th, 2018 in accordance with the vision it announced as "being an effective and internationally competent authority in the protection of ...
By Nilgün Mercan İşler
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya ...