Contributor Page
Nazali
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 217 1880
Fax: +90 212 217 1890
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet
Öztürk Sok. Elit Residence
Kat 4-10-29 Şişli 34360
Istanbul
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Most Popular Article
By Bukle Korkmaz Eminel
Sözleşmenin bu maddesi geçmişten günümüze önemini korumaya devam etmektedir.
By Cansu Yilmaz
Limited şirketlerde şirket payının devri anonim şirketlere kıyasen daha zor şartlara bağlanmıştır.
By Ayşe Akköse
Ar-Ge Faaliyetleri, Ar-Ge Yatırımları, Ekonomik Büyüme, 5746 Sayılı Kanun.
By Sedef Kiliç
Yakın geçmişte yabancı doğrudan yatırımların tâbi olacağı hukukî muamele, yabancı yatırımı kabul eden ev sahibi devletin inisiyatifinde bulunmakta idi.
By Hatice Zümbül, Oğulcan Doğan
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
By Hatice Zümbül, Alper Örnek
Merkezi bir denetim mekanizması altında gözlemlenmeyen dijital para piyasası, gün geçtikçe kendi tarzını sosyal hayata ve iş dünyasına yansıtmaya devam etmektedir.
By Hatice Zümbül, Dila Güneş
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
By Fatih Uzun
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
By Şerife Merve Kilinckaya
5510 Sayılı Kanun, 193 Sayılı Kanun, Hizmet Erbabı, Genel Yazı, Prime Esas Kazanç, Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmeti.
By Emine Betül Gümüş
Kısmi Çalışma, Prim Ödeme Gün Sayısı, Eksik Gün Bildirimi.
By Rabia Şeniz Erdoğan
Korkutma, Türk Borçlar Kanunu'nun 37. ve 38. maddeleri uyarınca tespit edilebilecektir.
By Zeynep Cemre Altun
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
By Feyza Sultan Karakullukcu
İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir.
By Salih Calal
İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ücret konusu önemli bir yer kapsamaktadır.
By Müge Erdoğan
Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle çalışma hayatı ile üretim ve faaliyetler sekteye uğrayabilmekte ve bu bağlamda, rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen işverenler ile işlerini kaybetmek istemeyen ...
Contributor's Topics
More...