Contributor Page
Moroglu Arseven
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 377 47 00
Fax: +90 212 377 47 99
Abdi İpekçi Cad. 19-1
Nişantaşı 34367
Istanbul
Turkey
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Sevi İslamageç
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") yayımlandı.
By E. Benan Arseven, C. Hazal Baydar, LL.M.
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
By E. Benan Arseven, C. Hazal Baydar, LL.M.
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., Burcu Güray
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., Burcu Güray
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
By Işık Özdoğan, LL.M., Gökçe İzgi, LL.M., Yonca Çelebi
The World Intellectual Property Organization has announced that it has received Brazil's accession document to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.
By Işık Özdoğan, LL.M., Gökçe İzgi, LL.M., Yonca Çelebi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan duyuruya göre Brezilya, Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Sözleşmesi'ne İlişkin Protokol'e katılma belgelerini WIPO'ya gönderdi ...
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Işıl Çavuş
With the Regulation regarding Amendment of the Regulation regarding Application of Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 8 July 2019 and numbered 30825; in the case of
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Işıl Çavuş
8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
By Orçun Çetinkaya, LL.M., Fulya Kurar
Turkish Constitutional Court decided that dismissal of an applicant's objection to the consumer arbitration committee's decision as being time-barred, without considering the receipt date of the notice, violates the right of access ...
By Orçun Çetinkaya, LL.M., Fulya Kurar
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa'nın 36. maddesinde ...
Contributor's Topics
More...