Contributor Page
Nazali
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 217 1880
Fax: +90 212 217 1890
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet
Öztürk Sok. Elit Residence
Kat 4-10-29 Şişli 34360
Istanbul
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Contributor Most Read
By Burcu Haci
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
By Ömer Emen
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
By Kerem Kurt, Ayşenur Çıracı
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
By Pınar Solyali, Özgen Polat
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
By Ersin Nazali
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
By Nazali Attorneys, Kidemli Vergi Danişmani
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
By Özge Kisacik
Vertical agreements allow enterprises to product and distribute in an efficient way; therefore, it results with the increment of competition between the brands.
By Sedef Kiliç
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
By Rabia Şeniz Erdoğan
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
By Şerife Merve Kilinckaya
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
By Kübra Dede
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
By Cansu Şahinoğlu
Makalemizde, patentle ilgili genel olarak yanlış bilinen kabullenmeler üzerinde durularak patentten doğan hakların daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
By Serap Geyik
Yatırım, Yatırım Teşvikleri, Genel Teşvik, Bölgesel Teşvik, Büyük Ölçekli Yatırım, Stratejik Yatırım, KDV İstisnası, Vergi İndirimi.
By Yener Koçer, Özge Ergül
Gelişen teknolojinin en büyük yansıması şüphesiz ki ulaşım sektörü üzerinde görülmektedir.
By Beste Küçükşahin
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Contributor's Topics
More...