Contributor Page
Nazali
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 217 1880
Fax: +90 212 217 1890
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet
Öztürk Sok. Elit Residence
Kat 4-10-29 Şişli 34360
Istanbul
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Most Popular Article
By Gözde Saruhan Berk
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
By Çağdaş Güren
Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile anonim şirketlerin kuruluşu ve ortaklık yapısı ile ilgili birtakım değişikliklere gidilmiştir.
By Ersin Nazali
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
By Seda Yurdakul, Pınar Solyali
Çok uluslu şirket grupları genel merkezin sağladığı yönetimsel faydaları vergi matrahını aşındırmaya yönelik olarak kullanabilmektedir
By Ömer Emen
Kadın istihdamını arttırmak amacıyla 7103 sayılı Kanun ile kadınlara işveren tarafından verilecek olan kreş hizmetlerinde vergi istisnası düzenlemesi getirilmiştir.
By Ufuk Ünlü
Independent auditing of corporations was enacted in the Turkish Commercial Code Law No. 6102 as the primary regulation.
By Hatice Zümbül
The court especially examined two facts; the name and surname of the candidate, the answers and interpretations in result of the assessment stated in the examination script.
By Onur Çağdaş Özgür
Turkey, especially in recent years, has implemented a number of regulations and incentives to increase its competitiveness and go into production creating added value.
By Zeynep Cemre Altun
The Unidroit whose headquarter located in Rome, Italy is an institution whose purpose is the unification/uniform of the state-owned legal systems in relation to private law.
By Yunus Elmas
Along with the rise of e-commerce and technological developments, one of the currencies, used through new payment systems and increasingly popular,
By Fatih Yalinbaş
Intellectual property management of international companies is generally conducted by a specific department, which is located in a particular country.
By Ersin Nazali
Due to the work load density of the courts, the settlements of disputes are ended in a long time.
By Serap Geyik
Ülkemizdeki şirketler global dünyanın bir oyuncusu olmak amacıyla yurtdışında yatırım yapmak ve markalarını dünya markaları arasına eklemek istemektedirler.
By Fatih Uzun
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, günümüzde gümrük işlemlerinde firmalara çeşitli basitleştirilmiş uygulamalar ve kolaylıklar tanıyan statünün gelmiş olduğu en önemli aşamadır.
By Çiğdem Gürer
Suistimal, şirketlerin gelirlerinin %5'ini kaybetmesine neden olabilen bir risk iken, aslında bu riskle baş etmek mümkün.