Contributor Page
Ozogul Yenigun & Partners
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 212 356 7475
Halaskargazi Mah. Kuyumcu
Irfan SokNo.7 D.2 34371
Nisantasi, Sisli
Istanbul
Turkey
Awards
Contributor Most Read
By Aslı Görmez Bulcak
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
By Burak Aytaç
The Omnibus Law numbered 7146 ("Omnibus Law") was published in Official Gazette number 30498 on 03 August 2018.
By Aslı Görmez Bulcak
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz bir edim olarak tanımlanmıştır.
By Burak Aytaç
Use of dominance in unlawful way in holding companies has been set forth in article 202 of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
By Derya Kandil Şener
23.05.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında...
By Derya Kandil Şener
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
By Aslı Görmez Bulcak
Anonim şirket ortaklarının şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve ortaklıktan doğan haklarını kullanabilmeleri için finansal tabloların genel kurulda okunup müzakere edilmesi...
By Fatma Yelda Yelmen
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun, meri teminat mektuplarının bedelleri ve henüz ibraz edilmemiş çek yapraklarının kanuni karşılıkları yönünden bankanın talebi üzerine, ...
By Evrim Uygur Yamaner
Toplu İşçi Çıkarma prosedürü 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiş ve detaylı olarak hükme bağlanmıştır.
By Burak Aytaç
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
By Yigit Alemdaroglu
The first edition of rules was published in 1923 by the ICC
By Derya Kandil Şener
Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında m 183'te düzenlenen "Gürültüye Neden Olma" suçu "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak ...
By Evrim Uygur Yamaner
The procedure for inviting the general assembly to meeting has been set forth in Article 410 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
By Sinan Can Diren, LL.M.
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
By Derya Kandil Şener
İşbu yazımızda; gündemde olan "İmar Barışı"ndan ve imar barışı kapsamında yıkım kararları ve idari para cezalarının durumundan bahsetmekteyiz.