Contributor Page
Ozogul Yenigun & Partners
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 212 356 7475
Halaskargazi Mah. Kuyumcu
Irfan SokNo.7 D.2 34371
Nisantasi, Sisli
Istanbul
Turkey
By Evrim Uygur Yamaner
The removal institution based on reasons originating from the person of the partner is a foreign concept to the corporations.
By Derya Kandil Şener
Kefalet sözleşmesi; Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m.581 uyarınca, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme niteliğini taşımaktadır.
By Aslı Görmez Bulcak
İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir.
By Burak Aytaç
10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
By Yigit Alemdaroglu
The carbon dioxide, greenhouse gases and other gases (nitrous oxide and perfluorocarbons etc.) emitted through industrial scale production, the energy sector, the burning of fossil fuel...
By Aslı Görmez Bulcak
Görüldüğü üzere Genel Şartlar'da rizikonun meydana geliş zamanına göre farklı türlerde sözleşme yapılmasına izin verilmektedir.
By Derya Kandil Şener
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19.maddesinin 2.
By Evrim Uygur Yamaner, Burak Aytaç
İşçi, çalıştığı işyerine dair teknik bilgilere birçok kez sahip olmakta, işi ve işvereni ile ilgili kritik bilgilere sahip olabilmektedir.
By Evrim Uygur Yamaner, Burak Aytaç
Unfair competition has been set forth between Articles 54 and 63 in Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
By Evrim Uygur Yamaner, Fatma Yelda Yelmen
The renewable energy sector is moving fast, new technologies are developed and existing technologies are now more cost effective.