Contributor Page
Okyay | Evren
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Ayazağa Mah. Meydan Sok N:1 K:15
Beybi Giz Plaza Maslak
Istanbul
Turkey
Awards
Most Reader Response
By Yasin Deniz
Bu çalışmada öncelikle kıdem tazminatının Türkiye'de zaman içinde geçirdiği evreler anlatılacaktır.
By Yüksel Okyay Evren
9 Nisan 2018 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Verbis sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.
Yargıtay kararları ışığında, "Mobbing Nedir?" sorusunu Türk İş Hukuku açısından inceledik. Neler mobbing olarak değerlendirilir? Mobbinge uğrayan çalışan ne yapabilir? Birçok sorunuzun cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
By Eren Evren
The Board Of Personal Data Protection has published a decision in Official Gazette dated 07.03.2018 regarding sufficient measures for processing special categories of personal data.
By Eren Evren
İş akdinin feshi talebinin işçiden geliyor olması halinde işveren tarafından herhangi bir ek ödeme yapmaksızın ikale sözleşmesi yapılabileceği Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları ile kabul edilmiştir.
By Eren Evren
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, kuruluşundan itibaren ilk kez almış olduğu iki karar 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
By Eren Evren
For the first time since the Board Of Personal Data Protection was established, its two decisions is published in Official Gazzette dated 25.01.2018.
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren
The Labour Courts Law Proposal has been accepted in Turkish Grand National Assembly and will be published in Official Gazzette soon. The proposal will make noticeable changes in Turkish Labour and Social Security Law.
By Eren Evren
Türk İş Hukukunda çalışanlara getirilen rekabet yasağının geçerlilik koşulları nelerdir, hangi kişilerle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanabilir, rekabet yasağı ne zaman geçersiz olur gibi sorularınızın cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
By Eren Evren, Ali Gül
İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3'te açıkça düzenlenmiştir.
By Eren Evren, Ali Gül
Employee's duty of non-competition is effective until employment agreement's termination, even if it is not situated in the agreement. This obligation arises from employee's duty of loyalty. It has been regulated clearly in article 396/3 of Turkish Code of Obligations (TCO).
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren, Ali Gül
The new law will make noticeable changes in Turkish Labor and Social Security Law. One of them is that from 01.01.2018 mediation procedure will be mandatory before to bring an action.
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren, Ali Gül
Ülkemizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sisteminde oldukça önemli değişiklikler öngören ve özelikle İş davalarında zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan "arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlemesi" düzenlemeleri ile gündeme gelen İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı.