Contributor Page
Okyay | Evren
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Ayazağa Mah. Meydan Sok N:1 K:15
Beybi Giz Plaza Maslak
Istanbul
Turkey
Awards
Most Reader Response
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren
The Labour Courts Law Proposal has been accepted in Turkish Grand National Assembly and will be published in Official Gazzette soon. The proposal will make noticeable changes in Turkish Labour and Social Security Law.
By Eren Evren
Türk İş Hukukunda çalışanlara getirilen rekabet yasağının geçerlilik koşulları nelerdir, hangi kişilerle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanabilir, rekabet yasağı ne zaman geçersiz olur gibi sorularınızın cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
By Eren Evren, Ali Gül
İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3'te açıkça düzenlenmiştir.
By Eren Evren, Ali Gül
Employee's duty of non-competition is effective until employment agreement's termination, even if it is not situated in the agreement. This obligation arises from employee's duty of loyalty. It has been regulated clearly in article 396/3 of Turkish Code of Obligations (TCO).
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren, Ali Gül
The new law will make noticeable changes in Turkish Labor and Social Security Law. One of them is that from 01.01.2018 mediation procedure will be mandatory before to bring an action.
By Eren Evren, Yüksel Okyay Evren, Ali Gül
Ülkemizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sisteminde oldukça önemli değişiklikler öngören ve özelikle İş davalarında zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan "arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlemesi" düzenlemeleri ile gündeme gelen İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı.