Contributor Page
Raczkowski Paruch sp.k.
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +48 22 380 42 50
Fax: +48 22 380 42 51
ul. Bonifraterska 17
Warsaw
00-203
Poland
By Karolina Schiffter, Robert Stępień
There are going to be introduced some amendments to the provisions re: employment of foreigners in Poland.
By Jakub Lasek
The members of the Board of companies from the financial sector are responsible for ensuring a proper and efficient compliance system.
By Robert Stępień
Przed wprowadzeniem zmian jedyne ograniczenie, jakie istniało, dotyczyło agencji pracy tymczasowej.
By Karolina Schiffter
Trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących wykonywanie pracy przez cudzoziemców na polskim rynku.
By Robert Stępień
Before the amendments, there were only restrictions on the side of the temporary work agencies.