Contributor Page
Isiktac & Atabay
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 347 06 51
Fax: +90 212 347 06 52
Muselles Sokak, No.:12 Kat:6
Esentepe
Istanbul
34394
Turkey
By N. Can Isiktac
Vergilendirmeden kaynaklanan ve çeşitli sebeplere dayanan sorunları önlemek için idare her türlü önlemi almak zorundadır1. Her türlü önleme rağmen vergi hukukunda çeşitli ihtilaflar yaşanabilmektedir.
By Isiktac & Atabay
Turkey's wind of change reached its consumer protection law. Turkish Parliament enacted a new bill on 7 November 2013 in order to modernize consumer protection.
By N. Can Isiktac
İşbu çalışma 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve yönetmeliklerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün sorumluluğuna ilişkin düzenlemeleri tespit etmek ve bu konuda bilgi vermek için hazırlanmıştır.
By Isiktac & Atabay
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
By Isiktac & Atabay
The Personal Data Protection Law numbered 6698 has been accepted at the Turkish Parliament General Assembly on 24 March 2016 and has been enforced on 7 April 2016 upon being published in the Official Gazette numbered 29677.