Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
34335
Turkey
By Tarık Kurban, Efe Özekin
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için iki olgunun gerçekleşmesi gerekmektedir.
By Tarık Kurban
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na Sunuldu
By Fatih Yıldızhan
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
By Tarık Kurban
Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.
By Tarık Kurban
Adalet bakanlığının hazırlamış olduğu Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel...
By Tarık Kurban, Fatma Esra Guzeloglu
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
By Fatih Yıldızhan
İlgili anlaşma ile taraf devletler, talep üzerine iadesi mümkün bir suçtan yargılanmak için suçluları diğer devlete iade etmeyi kabul etmektedirler.
By Abdulkadir Guzeloglu
On 1 June 2017, Law No: 7033 on Amendment of Certain Laws and Executive Orders for the Development of Industrial Zones and Subsidization of Production Has Been Published in the Official Gazette.
By Fatma Esra Guzeloglu
Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği...
By Fatma Esra Guzeloglu
On 29 April 2017, Article 27/A has been added to Law on Civil Registry Services by Statutory Decree No:690 issued under the State of Emergency.
By Abdulkadir Guzeloglu
On 27 April 2017, the press release made from the office of Minister for Science, Industry and Technology revealed details of legislative package that is almost finalized after last session...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarık Kurban
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarık Kurban
9 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ("YEKA") Yönetmeliği, 11 Nisan 2017 Salı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarık Kurban
6502 sayılı Tu keticinin Korunması Hakkında Kanun ("TKHK"), Avrupa Birlig i ile yapılan mu zakereler çerçevesinde 25 Mayıs 1999 tarihli Tu ketici Malları Satım So zleşmeleri ve İ lgili Garantilerin Bazı Yo nleri Hakkında 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yo nergesinin iç hukuka aktarımını gerçekleştirmek amacıyla 28.05.2014 tarihinde yu ru rlu g e girmiştir. Bu kanunun 8'inci ve 12
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarık Kurban
MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir.
Contributor's Topics
More...