Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
34335
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
4054 sayılı RKHK mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
07.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ("Yönetmelik") 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Görevleri Hakkında Kanunu...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin doğru olmaması halinde sorumluluk hususunu düzenlemektedir
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları hakkında yönetmelik 30 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklıği....
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin kamulaştırma işlemlerine başlayabilmek için öncelikle OSB için yer seçiminin yapılması gerekmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Sigorta Tahkim Sistemine üye olan sigorta kuruluşları ile doğan uyuşmazlıklar ile sisteme üye olmasalar dahi zorunlu sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar Sigorta Tahkim Komisyonu...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Üretim ve ekonomik büyümenin yeni yakıtı olarak gösterilen "veri", ilerleyen teknoloji sayesinde artık kolaylıkla yığınlar halinde depolanmakta, aktarılmakta ve işlenebilmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
According to the International Work Force Law No.6735 ("IWFL"), it is mandatory to obtain a work permit for the foreigners who would like to work in Turkey.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Yukarıda da bahsedildiği gibi hakem kararlarının tenfiz edilmesi davalarında mahkeme, ilgili kararın esasına girmemekte...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Principle of adaptation of the contracts constitutes an exception to the general principle of contract law, pacta sunt servanda i.e. (promises must be kept).
Contributor's Topics
More...