Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
Turkey
Awards
Contributor Most Read
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
By Abdulkadir Guzeloglu
Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi ("Court of Arbitration for Sport" "CAS")
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 183 ve devamı maddeleri ile düzenlenen alacağın devri bir borcun alacaklısına kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacak hakkını bir başka kişiye devredebilmesi yetkisini vermektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
With the Presidential Decree Numbered 106 ("Decree") the financial and investment criterias for foreigners who desire to become Turkish Citizen has been eased.
By Abdulkadir Guzeloglu, Ömer Güzeloğlu
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 16'ıncı maddesi ile Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için,veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline ("VERBİS")
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
By Abdulkadir Guzeloglu
Spora yüklenen anlam, değer, spor ile ulaşılmaya çalışılan hedefler ve mücadelelere atfedilen amaçlar toplumlar ile birlikte gelişmekte ve şekillenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 397'nci maddesi hükmü uyarınca şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Contributor's Topics
More...