Contributor Page
Ozbek Attorney Partnership
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 266 5430
Fax: +90 212 211 3103
Sumbul Sokak No: 45
1. Levent
Istanbul
Turkey
By Deniz Senvar Pekin, Cemre Güler
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
By Deniz Senvar Pekin
Collective dismissal is regulated under Article 29 of the Labor Code.
By Alp Cal, Zeynep M. Akalin
Lately, there have been significant amendments in Enforcement and Bankruptcy Law with the law numbered 7101, which relates to mainly ways for indebted companies or persons to restructure their debt relations.
By Alp Cal, Ali Batuhan Aytaç
Yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş olması halinde sözleşme bedellerinin döviz cinsinden devam edebileceği düzenlenmiştir.
By Alp Cal, Ali Batuhan Aytaç
12 Eylül 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de eğişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 Numaralı Tebliğ, 6 Ekim 2018 ("Tebliğ") tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı.
By Alp Cal, Zeynep M. Akalin
Kıdem tazminatı, kural olarak iş ilişkisinin işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılarak sona erdirildiği veya işçi tarafından geçerli veya haklı bir nedene dayanılarak sona erdirildiği durumlarda işçinin hak kazandığı kendine özgü bir ödemedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan 14
By Deniz Senvar Pekin, Cemre Güler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
By Selin Ozbek Cittone
Kişisel Veri Koruma Kurulu ("Kurul"), veri sorumlularına, çalışanlarının yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, bir ihlalde bulunmaları riskine karşı yükümlülüklerini hatırlattı.
By Selin Ozbek Cittone
Kişisel Veri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 4 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 31 Mayıs 2018 tarih ve 2018/63 Sayılı kararı ...
By Alp Cal, Zeynep M. Akalin
Şubat 2017'de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("Kanun") taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş ...
By Alp Cal, Hakan Gündes
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ("Kanun"), 07.06.2012 tarihinde kabul edilerek 22.06.2012 tarihli, 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
By Selin Ozbek Cittone, Ali Batuhan Aytaç
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 4 farklı veri sorumlusu grubu için veri sorumluları siciline ("Sicil") kayıt yükümlülüğü tarihlerini ve Sicil'e kayıttan istisna tutulan veri sorumlularına ...
By Deniz Senvar Pekin
1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete'de, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ("Kanun") Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ...
By Selin Ozbek Cittone, Ali Batuhan Aytaç
The Regulation on Data Controller Registry ("RDCR") was published on December 30, 2017, and came into force on January 1, 2018.
By Alp Cal
The Presidential Decree on the Amendments to the Decree No. 32 on Protection of the Value of the Turkish Currency (the Decree")