Contributor Page
Inanici - Tekcan Law Office
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 216 3408215
Fax: +90 216 3408220
Mahmut Yesari Sk. No:47
Kosuyolu, Kadikoy
Istanbul
Turkey
By Beril Çelebi Cem
Capital Markets Board ("CMB") recently published two new communiqués; Communiqué on Information Systems Management numbered VII-128.9...
By Sinem Birsin
One can easily say that "Advertising Industry nowadays sits at the heart of Copyright Law". The purpose of the creative activity is not the advertising material, but to create a work of art.
By Reyhan Tekcan
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
By Inanici - Tekcan Law Office
Bilgisayar programlarının yeniden satışı, Telif Hukukunda hakların tüketilmesi kavramı ışığında incelenirken, Ticaret Hukukunda "paralel ticaret" kavramıyla tartışılmaktadır.
By Sinem Birsin
Bilgisayar programları 1995 yılında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) yapılan bir değişikle "eser olarak" tanımlanmış ve Telif Hukuku koruması altına alınmıştır. Kanunun 2/1 fıkrası...
By Sinem Birsin
While resale of computer programs is assessed in the light of the exhaustion of rights principle under Copyright Law, it is discussed with the concept of "parallel trade" under Commercial Law.
By Sinem Birsin
Computer programs are defined as an "artistic work" and protected under Copyright Law according to an amendment made in 1995 to Law on Intellectual and Artistic Works.
By Beril Çelebi Cem
Son zamanlarda artan startup projelerinde; girişimcilerin, yenilikçi fikirlerini ve projelerini hayata geçirmeye verdiği önem ve gayreti, kurdukları girişimin diğer alanlarına pek fazla vermediğini görüyoruz.
By Haluk İnanıcı
2008 yılından itibaren Silikon Vadisinde doğan Startup kavramı ile yeni bir iş biçimi çıktı karşımıza.
By Nihan Malkocer
Bir startupa başlarken her girişimci; elemanların işe alınması, ürünlerin geliştirilmesi, yatırımcıların bulunması, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gibi bir takım faaliyetleri yürütür.
By Beril Çelebi Cem
In the growing area of startup projects, we observe that entrepreneurs put in effort and pay attention to realizing their innovative ideas and projects...
By Sinem Birsin
The rise in startup incubators and the fruitful projects, particularly in internet and technology area, have led investors focus on innovative entrepreneurs.
By Haluk İnanıcı
As of 2008, we met a new business model with the startup concept which has arisen from Silicon Valley.
By Sinem Birsin
Yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Yargıtay içtihatları ile uygulama alanı bulan portföy tazminatını, Denkleştirme İstemi adı altında açıkça düzenlemiş...
By Beril Çelebi Cem
Bu yazımızda, 2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nda "denkleştirme istemi" altında düzenlenen portföy tazminatına ilişkin, henüz kesinleşmemiş olan bazı yerel...