Contributor Page
Arikan Law Firm
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 291 0082
Fax: +90 212 291 0083
Valikonağı Cad. 32/9
Nisantasi
Istanbul
34365
Turkey
By Derya Guler
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
By Idil Bozoglu
In the subject matter of this study, Parties have agreed on ICC arbitration as the dispute resolution mechanism under their supply contract.
By Kemal Ertug, Doğukan Köse
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda ...
By Kemal Ertug, Doğukan Köse
There are numerous complaints submitted to the Turkish Data Protection Authority that the advertising notifications received via e-mail addresses, mobile phones or SMS and phone calls without the explicit consent ...
By Dogukan Asar, Günes Deniz Surmen
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
By Günes Deniz Surmen
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
By Dogukan Asar
Mahkemelerdeki dava sayısının bir hayli artması ve dava süreçlerinin uzaması nedeniyle, mahkemenin iş yükünü azaltacak ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 6325 ...
By Doğukan Köse
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
By İlayda Döğen
İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesine göre; "Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak ...
By Kemal Ertug
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
By Derya Guler
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
By Kemal Ertug, Ulvi Ali Arıkan
According to the Tax Procedural Law No. 213 ("TPL")...
By Kemal Ertug, Ulvi Ali Arıkan
This article aims to provide general information on most commonly preferred types of limited liability corporations in Turkey.