Od 1. ledna 2017 je v účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), která do českého právního řádu implementuje tzv. čtvrtou AML směrnici. Novela přináaí řadu změn nejen pro doposud regulované subjekty, ale také pro osoby, na které se zatím AML zákon nevztahoval. Pojďme si projít některé novinky, které AML zákon přináaí.

Rozaíření okruhu povinných osob

Nově jsou do výčtu povinných osob dle AML zákona zahrnuti nejen provozovatelé prakticky veakerých hazardních her (dosud to byla pouze kasina), ale také osoby poskytující slu~by spojené s virtuální měnou, tedy například provozovatelé on-line platební brány umo~ňující převod virtuální měny při koupi zbo~í v e-shopu, provozovatelé tzv. virtuálních peně~enek (virtuální platební brána) nebo virtuálních směnáren (web umo~ňující směnu virtuální měny).

U obchodníků se zbo~ím se pak sní~il limit hotovostních plateb, od kterého se na ně vztahují určité povinnosti, a to z 15 000 eur na 10 000 eur, přičem~ se jeatě rozaiřuje povinnost na vaechny hotovostní transakce, tedy nejen na přijaté platby v hotovosti, jak tomu bylo dosud.

Rozaíření povinnosti

Vedle změn při provádění kontroly klienta nebo pravidel, která zjednoduaují identifikaci klienta, zavádí AML zákon nově povinnost identifikovat a posoudit rizika praní peněz a financování terorismu. Pro některé povinné osoby (zejména banky a finanční instituce) nově stanoví povinnost vypracovat písemné hodnocení rizik pro jimi poskytované slu~by a toto hodnocení pravidelně aktualizovat, zejména před zahájením poskytování nových produktů. Písemné hodnocení rizik musí povinné osoby vypracovat a schválit řídicím orgánem nejpozději 1. července 2017.

Nové povinnosti vyplývající ze zavedení evidence skutečných majitelů

Novela AML zákona rozaiřuje definici skutečného majitele. Osoba skutečného majitele je povinnými osobami dle AML zákona zjiaťována v rámci provádění obchodů, které překračují určité stanovené finanční limity. Nově bude povinná osoba zjiaťovat nejen skutečného majitele, ale i vlastnickou strukturu skutečného majitele, a to skutečné majitele jak právnických osob, tak svěřenských fondů.

Jednou z nejvíce diskutovaných změn je zavedení povinnosti pro vaechny právnické osoby a svěřenské fondy (nikoli jen povinné osoby dle AML zá- 6 schönherr journal www.schoenherr.eu kona) zaznamenávat a uchovávat údaje o svém skutečném majiteli. Do 1. ledna 2018, kdy nabyde účinnosti související novela zákona o veřejných rejstřících a bude tak zavedena evidence údajů o skutečných majitelích, mají právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost oznámit rejstříkovému soudu údaje o svém skutečném majiteli.

Závěr: Slaďte se s aktuálním zněním AML zákona

Novela AML zákona přináaí zásadní novinky dopadající nejen na povinné osoby dle AML zákona, ale také na vaechny právnické osoby a správce svěřenských fondů. Lze jen doporučit podrobnou revizi vnitřních předpisů a nastavení interních procesů a jejich úpravu (případně zcela nové zavedení) tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním AML zákona.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.