Current filters:  
Turkey
Government
Turkey
ASTEKINLEGAL
"Ne bis in idem" ilkesi hukukun evrensel ilkelerinden birisidir. Anayasamızda bu ilkeye dair açık bir düzenleme bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, diğer bazı mevzuatlarımız...
Kilic Cayli & Partners
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca idarenin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi...
Kilic Cayli & Partners
Normal ihale usulünde zorunlu olmasına rağmen T.C. Kimlik Numarası'nın belirtilmemesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi nasıl olmalıdır? Eksik bilgi tamamlatma mümkün müdür?
Kilic Cayli & Partners
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tekliflerin değerlendirilmesi" başlıklı 37. maddesi uyarınca birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı...
Kilic Cayli & Partners
29.12.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren ‘Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü' nün 5. Maddesinde DMO'nun amacı; "kamu hukukuna tâbi olan ...
Kilic Cayli & Partners
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli 1 sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı listesinin 2'nci fıkrasında; ihale kanunlarına tabi ...
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucunun temsilcisi olduğu internet sitesine erişimin tamamıyla engellenmesine karar verilmesiyle başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir.
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court ruled that the applicant's freedom of speech and freedom of the press are violated by the decision to completely block access to the website that the applicant is representative of.
Moroglu Arseven
Presidential Decree ("Decree") numbered 2483 was published in the Official Gazette dated 30 April 2020 and numbered 31114 and entered into force on the same day.
Moroglu Arseven
AR-GE İhalelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Yürürlüğe Girdi
Erdem & Erdem Law
Significant amendments have been introduced regarding certain receivables through the Law No. 7244 on the Mitigation of the Impacts of the Novel Coronavirus (COVID-19)
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir internet haber sitesi hakkında verilen erişim tedbirine ilişkin verdiği 2015/16368 sayılı kararı, 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued its decision no. 2015/16368 regarding a decision to block access to a news website. The decision was published in the Official Gazette on May 2, 2020.
Erdem & Erdem Law
The Presidential Circular on the "Effect of the COVID-19 Outbreak on Public Procurement Contracts" dated 01.04.2020 and numbered 2020/5 ("Circular") was published in the Official...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 28.01.2020 and numbered 2081 on the Amendment to the Re-determination of Special Consumption Tax Amounts to be Applied to Some Goods was...
Esin Attorney Partnership
COVID-19 korona virüsün küresel küresel yayılımı, tedarik zincirlerini bozmaya ve hâlihazırda sınırlı kamu kaynaklarını zorlamaya devam etmektedir.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir gazete yayımcısı ve sahibi olan başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik yapılan müdahaleler hakkında verdiği 2016/5653, 2016/73997 ve 2017/4786 sayılı üç yeni kararı 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued three new decisions, nos. 2016/5653, 2016/73997 and 2017/4786 regarding the sanctions and measures taken against an applicant's freedom of speech, the owner of a national newspaper.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ithal edilen eşya için yapılan ek tahakkuk işlemine karşı açılan davanın, işlemin tebliğ tarihi esas alınmadan başvurucunun işlemden haberdar olduğu gerekçesiyle itiraz ...
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court has recently ruled that dismissal of the objection request on the grounds of time expiry without taking the date of notice into consideration violates the right of access to the courts.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media