Current filters:  
Turkey
Turkey
LBF Partners
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na, 17/04/2020 tarihinde 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve ...
Kavlak Law Firm
31100 sayılı ve 15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ile 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
Kavlak Law Firm
Covid – 19 Pandemic ("the Pandemic"), which has been seen in China for the first time towards end of year 2019 and spread globally in an unexpected speed, has been declared as a pandemic...
Kavlak Law Firm
In Turkish law, when the parties mutually explain their will to enter into a legal relationship, the contract is established and the parties who declare their will are bound by their intention...
Kilinc Law & Consulting
The legal nature of the contract to be concluded in accordance with the aforementioned matters is the service contract within the framework of the Turkish Code of Obligations No. 6098.
Nazali
A new tax regulation has been announced in the Official Gazette no. 30971 on 07.12.2019 under the "Law on Digital Services Tax and Amending Some Other Laws" no. 7194 called "Valuable Residence Tax".
Nazali
Independent audit is the use of independent audit techniques envisaged by international audit standards, and the companies subject to independent audit are reported by auditing and evaluating...
Esenyel Partners
The main legislation that regulates the enforcement and recognition of foreign judgments is the Code on the Private International and Procedural Law numbered 5718 ("PIL").
Kavlak Law Firm
Tüketim alışkanlıklarının son yıllarda değişmesiyle birlikte gerek ülkemizde gerek ise dünyada değer kazanan elektronik ticaret ("e-ticaret") sektörünün...
Kavlak Law Firm
Koronavirüs salgını ("COVID 19") ülkemiz ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam etmekte olup gündelik hayatlarımızdan iş hayatına kadar pek çok noktada radikal değişimler yaratmaktadır.
Nazali
Hayatin birçok alaninda etkisini göstermeye baslayan COVID 19 saglik krizinin uluslararasi vergi hukukuna da yansimalari mevcuttur.
Nazali
2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkeler arası bağımlılığın da katkısıyla kısa sürede dünyaya yayılan yeni koronavirüsün ("COVID 19'un")...
Kavlak Law Firm
62 maddeden oluşan ve henüz kanunlaşmamış olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı ("Taslak", "Torba Kanun Taslağı") uyarınca getirilmesi planlanan değişikliklerin...
Ozbek Attorney Partnership
The Privacy community in Turkey is currently focusing on the fine imposed by the Turkish Data Protection Board ("TDPB"), against Amazon Turkey amounting to EUR 160,000.
Gun + Partners
On 17 April 2020 the Law on Minimising the Impacts of the New Coronavirus (COVID-19) Outbreak on Economic and Social Life and the Amendment of Certain Laws...
Esin Attorney Partnership
COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") Geçici 13.
Esin Attorney Partnership
Within the scope of governmental measures taken due to COVID-19, dividend distributions were limited and provisional article 13 was added to the Turkish Commercial Code ("TCC").
ASTEKINLEGAL
Kurul tarafından uygulanan bu idari para cezasının, veri sorumlusunun mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiği açıktır.
Esin Attorney Partnership
COVID-19, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermektedir ve şirketlerin gündemindeki en önemli konu haline gelmiştir.
Esin Attorney Partnership
COVID-19's impact on Turkey, like everywhere else worldwide, has become the most important issue on companies' agendas.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media