Current filters:  
Turkey
Turkey
Esin Attorney Partnership
COVID-19 salgınına ilişkin olarak devlet tarafından alınan önlemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 29 Haziran 2020 tarihli konuşmasında kısa çalışma...
Esin Attorney Partnership
Within the scope of governmental measures in response to the COVID-19 pandemic, the President of the Turkish Republic delivered a speech on June 29, 2020 announcing the extension...
Gun + Partners
With two very recent Presidential Decrees published in the Official Gazette dated 30 June 2020 and numbered 31171, the terms of termination prohibition and unilateral...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türkiye'nin, enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile yüksek enerji talebine sahip ülkeler arasındaki stratejik konumu itibariyle, bir enerji geçiş ülkesi olduğuna ve ülkemizin kısa ve orta vadede özellikle doğal gaz ticareti ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
İlkini yayınladığımız bu bültende 2020'nin ilk çeyreğini geride bırakırken, Türkiye'de rekabet hukuku alanında dikkat çeken gelişmelere ve Rekabet Kurulu'nun (Kurul) bu dönemde aldığı bazı öne çıkan kararlara yer vereceğiz.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
As we leave behind the first quarter of 2020, we are publishing this quarterly bulletin for the first time, where we will summarize the developments in the area of Competition Law in Turkey and highlight recent notable decisions ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
Esin Attorney Partnership
3 Temmuz 2020 Cuma günü 14:00 ila 15:30 arasında Zoom aracılığıyla gerçekleştireceğimiz #EvdenHukuk Webinar serimizin yeni toplantısında sizi aramızda görmek isteriz.
Esin Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 26 Haziran 2020 tarihli duyurusunda, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususları duyurdu.
Esin Attorney Partnership
On June 26, 2020, the Personal Data Protection Authority ("DPA") issued an announcement regarding the notice requirement.
Kavlak Law Firm
Kısa sürede dünya üzerinde büyük etkisi olan korona virüs salgın hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de salgın olarak
Kavlak Law Firm
As of today, developments in technology sector reflects on numerous details and causes changes in various systems both in business and daily life.
Kavlak Law Firm
Mahiyeti itibariyle her olaya veya herkese uygulanması mümkün olan kanunlar genel kanun olarak tanımlanmaktadır.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Kurul'un çalışma usul ve esaslarının çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi beklenmektedir.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
COVID-19 salgını dünya ekonomisi ve finans sektörü için büyük bir tehdit.
Kilinc Law & Consulting
The article includes legal assessments for institutions that receive data storage services through cloud computing systems regarding whether there is an obligation ...
MGC Legal
Parties to a commercial agreement usually reduce into writing their mutual understanding and try to set forth penalties and other clauses in deterrent nature...
Moroglu Arseven
Y rgıtay, çevrimiçi oyun karakterlerinin, eşyaların ve sanal paraların haksız eylemler neticesinde yer değiştirmesi veya kullanıcısı tarafından erişilmez hâle geldiği durumlara ilişkin açıklayıcı nitelikte bir karar verdi.
Moroglu Arseven
0701.90 gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası altında sınıflandırılan patates cinsi eşyanın CIF kıymeti ton (brüt) başına 500 Amerikan Doları altında olanlarının ithalatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media